Hitelbank.net

A hitelbank.net hasznos információkat tartalmaz a hitel és hitelügyintézéssel kapcsolatos ismeretek széles témaköréből.

A legnépszerűbb hitel témakörök:

  • Lakáshitel
  • Személyi hitel
  • Bank hitel
  • Adósságrendező hitel
  • Ingatlan hitel
  • Gyors hitel
  • Jelzálog hitel

Alapvető meghatározások:

A hitel meghatározása: A betétgyűjtés mellett a bankok legjellemzőbb tevékenysége a hitelnyújtás, melynek során a bank pénzt kölcsönöz az ügyfélnek, későbbi visszafizetésre, kamat fejében. A hitelek kamata általában magasabb, mint a betétek kamata, a különbség fedezi a bank költségeit és képezi a nyereségét. A hiteleket vagy lejáratkor egy összegben vagy törlesztő részletekben kell visszafizetni. A hitel visszafizetésének biztosítékaként rendszerint valamilyen fedezetet szoktak kérni a hitelfelvevőtől.

A hitel fogalma: Egy személy vagy testület fizetőképességébe és fizetési készségébe vetett bizalmat jelenti, melynek eredménye a pénz vagy vásárlóerő feletti rendelkezési lehetőség megszerzése.

Jogi alapok:

A hitelnyújtás a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelintézet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. (Hpt 2. melléklet I.10.1. pont)

Pénzkölcsön nyújtás a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

Hitelek csoportosítása:


1. Lejárat szerint: rövid-, közép - és hosszú lejáratú hitelek

A rövid lejáratú hitelek általában éven belüli, átmeneti likviditási problémák (pénzhiány) megoldását célozzák. Lehetővé teszik a vállalkozások, magánszemélyek fizetőképességének fenntartását, biztonságos pénzügyi környezet megteremtését. Közép- és hosszúlejáratú hitelek általában valamilyen fejlesztéshez, beruházáshoz kapcsolódó éven túli külső finanszírozási igényt elégítenek ki.

2. Hiteligénylő csoport jellege alapján: lakossági, vállalkozási, egyéb

Lakossági kölcsönök közé a fogyasztási kölcsön, valamint a lakás, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsönök tartoznak.

A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. A fogyasztási hitelnek számos formája létezik, például: személyi, gépjármű, folyószámla, hitelkártya, az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású áruhitel. A hitelfeltételeket (pl. hiteligénylési feltételek, futamidő, kamat kondíciók) a pénzügyi intézmények - a jogszabályok által megszabott keretek között - saját üzletpolitikájuk szerint alakítják.

A lakossági hitelek további jelentős csoportját a lakáshitelek képezik. A lakáshitel kapcsolódhat ingatlan vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez. Piaci alapú forint és devizahitel, illetve államilag támogatott lakáshitelek közül választhat az igénylő. A lakáscél megvalósulásához - jogszabályban rögzített feltételek mellett- vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető.
Magánszemélyek és vállalkozások egyaránt igényelhetnek felhasználási célhoz nem kötött, szabad felhasználású jelzáloghitelt, melynek alapfeltétele a forgalomképes ingatlanfedezet rendelkezésre állása.

3. Hitel felhasználási mód szerint: beruházási, forgóeszköz és fogyasztási

A beruházási hitelek célja: külső forrás igénybe vételével megvalósuló beruházások megvalósítása az elhasznált állóeszközök pótlása, illetve jövőbeni célok eléréséhez szükséges bővítése által.

A vállalkozás folyamatos, biztonságos működéséhez szükséges forgóeszközök finanszírozására szolgáló, általában egy éves futamidejű hitel.

4. Hitel devizanem alapján: forint -, devizahitelek és deviza alapú hitelek

A piaci változások eredményeként a legtöbb hitelfajta forint és deviza hitel formájában is igényelhető.

A devizahitel összegét nem forintban, hanem valamely más pénznemben határozzák meg: a magyarországi gyakorlat szerint jellemzően svájci frankban vagy euróban, de van devizahitel USA-dollárban is.

Mivel a hitelre általában forintban van szükség, a devizahitel esetén is forintban kapjuk a hitelösszeget, melyet forintban is kell majd törleszteni. Természetesen vannak olyan devizahitelek is, ahol a folyósítás és a törlesztés is devizában történik. Megkülönböztethető tehát a devizahitel és a deviza alapú hitel. Devizahitelnél a folyósítás és a törlesztés is ténylegesen devizában történik. Deviza alapú hitelnél a folyósítás és a törlesztés forintban történik, de devizában van meghatározva a hitelösszeg és a törlesztő részlet.

Online segítség aktiv bárosoknak, barlistásoknak : hitelek bárosoknak

Adóságrendező banki megoldások, kedvező hitelek : adósságrendező hitelek

Használt lakás, lakásfelújítás, birtokfejlesztési, földvásárlási, építési hitelek : lakás hitelek

Legkedvezőbb banki hitelek feltételei, OTP, Osztrák hitelek : bank hitel adatbank

Ingatlanfedezetes gyors hitelek, autófedezetre hitelek gyorsan illetőleg azonnal a gyors hitel info alatt.

Legkedvezőbb hitelek új kisvállalkozásoknak, magyar kisvállalkozóknak áruvásárlási, refinanszírozási, rulirozó vállalkozói hitel lap alatt.


Legutóbbi keresések:

birtokfejlesztési hitel

gyors segitség barosoknak

bar listásoknak hitelintézet

jelzáloghitel csoportosítás

bárosokat hitelezőkLegújabb cikkek:

Nyerő szériában a devizahitelesek

Brutális banki drágulás

Eladná vállakolkozását?

Székhely olcsón, IPA mentesen

Adózási tanácsok