Hitel BAR listásoknak:

A hitelfelvétel egyik leglényegesebb korlátját jelentheti, ha a hiteligénylő korábbi hitelkapcsolat miatt BAR (mai nevén KHR) listára került. Ilyen estben rendkívül nehéz vagy akár lehetetlen is lehet az új hitel felvétele.

Ki lehet rajta a BAR(KHR)-listán?

Olyan személy, aki a pénzintézettel szembeni, szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette és a meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe eséskori minimálbér összegét és ez a késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fenn áll. Ez a főszabály és egyben a leggyakoribb ok is. További ok lehet, ha valaki hiteligényléskor valótlan adatokat közölt, hamis vagy hamisított okiratot használt és ez okirattal bizonyítható, valamint aki bankkártyával visszaélést követ el.

A listára felkerülnek az adóson kívül a hitelügylet további szereplői is, adóstársak, kezesek, akik a pénzintézettel szembeni kötelezettségüket nem teljesítik.

Központi Hiteladminisztrációs Rendszer (KHR) működését jogszabály szabályozza. A hatályos törvényeknek megfelelően részletesen szabályozott a referencia adatszolgáltatók köre (pénzintézetek, akik ügyfeleikről adatot küldenek a rendszerbe), a rendszer használatára vonatkozó szabályok. A pénzintézetek kötelesek adatot szolgáltatni. Magánszemélyek és vállalkozók is bekerülhetnek a KHR nyilvántartásba. Magánszemélyek csak negatív esetben, tartós mulasztás esetén, míg a vállalkozások lehetnek negatív és pozitív „bárosok” egyaránt, hiszen a vállalkozások esetében valamennyi ügylet szerepel a nyilvántartásban. Amennyiben az ügyletek teljesítése problémamentes, újabb hitel igénylésekor a vállalkozás pozitív megítélését elő is segítheti a KHR lista.

A központi adatbázist egy pénzügyi vállalkozás kezeli (Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.), amely kizárólag a jogszabályban meghatározott adattartalom nyilvántartására, adatszolgáltatására jogosult. Ezeket az adatokat minden felhasználó (pénzintézet) azonos jogokat élvezve kérdezheti le.

Amennyiben valaki bizonytalan, nem tudja, hogy szerepel-e a KHR listán, magánszemélyként is kezdeményezhet lekérdezést bármely pénzintézetnél.

Ma már a bankoknak kötelező a hitelszerződés megkötése előtt írásban tájékoztatni az igénylőket az esetleges mulasztás következményeire, valamint 30 nappal a listára kerülés előtt is figyelmeztetni kell az adósokat. Ha a bank elküldi az ügyfél adatait a KHR részére, nyolc napon belül erről tájékoztatni köteles az ügyfelét. Aki bekerült a nyilvántartásba az a mulasztás rendezésétől számított öt éven át, mint passzív báros benne marad, ezt követően az adatait végleg törölni kell. Attól függően, hogy a listába kerüléshez kapcsolódó tartozás fennáll-e vagy már visszafizetésre került, aktív és passzív „báros” ügyfeleket különböztethetünk meg.

Ha valaki rajta van ezen a listán, vannak lehetőségei kölcsönt felvenni, de nem minden banknál.

Ma már akár külföldi, pl. osztrák banki hitelt is lehet igényelni, többnyire hitelközvetítő irodákon keresztül. Előfordulhat, hogy egyes hazai bankok is a verseny helyzet miatt passzív báros ügyfelekkel már foglalkoznak, érdemes informálódni.

További lehetőséget jelenthetnek az egyéb pénzintézetek is, akik ezzel az ügyfélkörrel is foglalkoznak. A hirdetések között nagyon gyakori ez a felhívás, de ezekben az esetekben többnyire hitelközvetítő irodák hirdetik magukat, gyakran az ügyfelek részére hátrányos, „beugratós” konstrukciókkal. Nagyon óvatosan, alapos előzetes információk birtokában, az esetleges szerződéseseket áttanulmányozva is viszonylag magas kockázatú lehet ez a megoldás.
Hitelesek.hu
a hitelesek védelmében
-->